ششمین عرضه اولیه سال جاری در بازار فرابورس انجام می شود اما فقط صندوق های سرمایه گذاری قادر به شرکت در این عرضه اولیه هستند.

فردا چهارشنبه ۱۱ خردادماه ۳۴ میلیون و ۳۰۰ هزار از سهم شرکت فرانسوز  یزد در نماد "کایزد" در بازار فرابورس عرضه می شود. تنها سرمایه گذاران  واجد شرایط به روش حراج میتوانند در این عرضه شرکت کنند.

صندوق های خریدار این عرضه اولیه، تا ۹۰ روز پس از عرضه امکان فروش ۵۰  درصد از سهام را نخواهند داشت. درواقع عموم مردم در این عرضه هم امکان  مشارکت ندارند و سهام شرکت مذکور فقط به سرمایه‌گذاران واجد شرایط عرضه  می‌شود. منظور از سرمایه‌گذاران واجد شرایط صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل  معامله و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق  بهادار است.

 قیمت مبنا (کف قیمت) ۵۷۰۰ ریال خواهد بود.