محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی  گفت: هرگونه تغییر قیمت کالا‌ها باید از طریق سازمان حمایت مصرف‌کننده و  تولیدکننده اعلام شود و تا زمانی که این سازمان تغییرات قیمت‌ها را اعلام  نکرده است هرگونه افزایش قیمتی، تخلف محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: سازمان حمایت در مورد تغییرات قیمت چه اطلاعیه بدهد و چه  اطلاعیه ندهد ملاک قیمت کالاها، قیمت‌های مندرج در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت  است.

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: بنابراین اگر قیمت جدید  کالایی در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایتمصرف‌کننده و تولیدکننده ثبت نشده باشد  یعنی در مراجع تصمیم‌گیری قیمت تصویب نشده است.