طرح جدید فروش نقد و اقساط وانت پیکاپ دیزلی فوتون شرکت ایران خودرو از ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 8 شهریورماه 1401 منتشر شد.
 

طرح جدید فروش نقد و اقساطی پیکاپ فوتون - شهریور 1401