ایران

سیاست چین در قبال نفت ارزان قیمت روسیه

/post-29

بررسی آمارها نشان می‌دهد میزان صادرات نفت ایران  به چین با روند کاهشی همراه بوده، به گونه‌ای‌که میانگین حجم فروش نفت  ایران در ماه می‌ به ...