برق

ثبت رکورد جدید در بازدهی سلول های خورشیدی

/post-37

محققان با بهره‌گیری از شرایط واقعی، رکوردی جهانی را در بازدهی سلول‌های خورشیدی ثبت کردند.