تراکنش

آیا سقف تراکنش های بانکی کاهش می یابد؟

/post-35

در طرح جدید بانک مرکزی برای مقابله با حساب های اجاره ای، سقف تراکنش سالانه در نظر گرفته...