توقیف

خودروهای صفر کیلومتر توقیفی چطور سر از مزایده در می آوردند؟

/post-73

دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: خودروهای صفر  کیلومتر عرضه‌شده در مزایده محصولاتی هستند که در جریان تولید یا حین  جابه‌جایی آسیب دیده‌اند.