ساختمان ناایمن

لیست ساختمان های ناایمن تهران اعلام شد

/post-40

بالاخره نام 129 ساختمان ناایمنی که چندین سال بود مدیران شهری به ویژه آتش‌نشانی از آن سخن می‌گفتند، منتشر شد.