عرضه اولیه

اعلام جزییات عرضه اولیه بورس مورخ 10 خرداد

/post-31

ششمین عرضه اولیه سال جاری در بازار فرابورس انجام می شود اما فقط صندوق های سرمایه گذاری قادر به شرکت در این عرضه اولیه هستند.