قطار

بزرگترین پروژه شرکت زیمنس کلید خورد

/post-69

شرکت زیمنس سفارش کلانی از مصر دریافت کرده است: شبکه‌ای مدرن به طول 2 هزار کیلومتر برای قطارهای پرسرعت ...