نان

قیمت نان تا پایان سال تغییری نخواهد داشت

/post-67

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی زنجان گفت: بنا  نداریم قیمت نان را تا پایان سال جاری تغییر دهیم و نان با همان نرخ سابق  عرضه می‌شود قیمت نان لواش ...