واتساپ

میلیون ها کاربر واتساپ از این برنامه محروم می شوند

/post-26

روزنامه لوپاریزیَن (le parisien) فاش کرد که حدود پنجاه مدل گوشی تلفن همراه از روز 31 می مصادف با 10 خرداد ماه به برنامه کاربردی واتساپ ...