پزشک

فاجعه: برخی از پزشکان به جای کارتخوان از بیماران دلار دریافت می کنند

/post-71

مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و  پولشویی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه بیشتر گزارش‌های مردم از فرار  مالیاتی به استفاده نکردن ...