کراس اور

x22 قابل اعتماد ترین کراس اور

/post-19

در گزارشی که اخیرا موسسه J.D Power از قابل اعتماد ترین خودروهای بازار چین منتشر کرده، خودرو X22 Pro با اختلاف زیاد توانسته ...