کلزا

نرخ جدید خرید تضمینی کلزا اعلام شد

/post-34

قیمت کلزا در ابتدای فصل کشت 15 هزار تومان تعیین شد که این قیمت در شرایط اقتصادی آن زمان...